Alpha-kurs start 14 sept

1. Gemensam måltid, 2. videolektion, 3. öppet samtal.

Välkommen att anmäla dig till info@pk-tollarp-krstd.se eller tel 073- 391 52 24.

Publicerat den 5 september