Ge en gåva

Församlingens arbete bygger på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via plusgiro/bankgiro

Sätt in pengar på vårt bankgirokonto 5274-0776. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via stående överföring

Vill du vara en stadigt återkommande givare kan du göra direktöverföring
från ditt bankkonto till församlingen. Du gör det till konto
8313-9, 53 702 125-5 i Swedbank.

TACK FÖR DIN GÅVA!