Ge en gåva

Församlingens arbete bygger på frivilliga gåvor. Här nedan har du olika vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via plusgiro/bankgiro

Sätt in pengar på vårt bankgirokonto 5274-0776. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via stående överföring

Vill du vara en stadigt återkommande givare kan du göra direktöverföring
från ditt bankkonto till församlingen. Du gör det till konto
8313-9, 53 702 125-5 i Swedbank.

Via Swish

Överför pengar via Swish på nummer 123 007 7180.

TACK FÖR DIN GÅVA!